Παιδικοί σταθμοί ΑΩ – Ο κόσμος του παιδιού

Προσωπικό

Το προσωπικό των κέντρων μας απαρτίζεται από παιδαγωγούς σχολών (Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι – Ι.Ε.Κ.) με μεγάλη εμπειρία, άρτια εκπαίδευση και πολλή αγάπη για τα παιδιά. Από οδηγούς με διπλώματα Δ΄κατηγορίας και μεγάλη εμπειρία. Από βοηθητικό προσωπικό που σαν στόχο έχει την ασφάλεια και την διαπαιδαγώγηση τους.

Νηπιαγωγεία-Προσωπικό